♦به مناسبت ۱۴اسفند سالروز درگذشت دکتر مصدق/نگاهی به کوشش‌های دکتر مصدق برای اداره کشور در شرایط تحریم نفت

♦به مناسبت ۱۴اسفند سالروز درگذشت دکتر مصدق/نگاهی به کوشش‌های دکتر مصدق برای اداره کشور در شرایط تحریم نفت

  جارستان/ نخستین تبعات ملی‌شدن صنعت نفت ایران از فروردین سال ۱۳۳۰ نمایان شد. شرکت نفت ایران و انگلیس مزایای کارگران را قطع کرد و همین موضوع باعث اعتصاب کارگران صنعت نفت شد. اعتصاب کارگران نفتی اوضاع خوزستان را از کنترل خارج کرد و با بالا‌گرفتن ناآرامی‌ها، دولت در پنجم فروردین حکومت نظامی اعلام کرد. در