معمای جدید در مرگ قاضی منصوری/پای زن دوم درمیان است؟

معمای جدید در مرگ قاضی منصوری/پای زن دوم درمیان است؟

جارستان: محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده قاضی منصوری گفته که هنوز از هیچ‌کس سوال و جواب نشده است. اعتماد نوشت: «ابهام» و «حاشیه»؛ دو مولفه جدی ماه‌های آخر زندگی و روزهای پس از مرگ قاضی غلامرضا منصوری است. از زمانی که نام او در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری به عنوان «متهم