خودکشی مرتضی با خیار در مشهد ! + عکس

خودکشی مرتضی با خیار در مشهد ! + عکس

جارستان به نقل از رکنا؛ مرتضی جولاب زاده با ۵ کیلوخیار خودکشی کرد. مرتضی جولاب زاده با ۵ کیلوخیار خودکشی کرد. قیمت خیار در فروردین به طور متوسط حدود کیلویی ۳۰۰۰ تومان بود، این رقم در اردیبهشت به ۴۰۰۰ تومان رسید. از خرداد تا آبان هم قیمت خیار بین ۵۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در نوسان بود.