تقلید از عصر جدید؛ ماجرای خودکشی پسر ۱۲ساله

تقلید از عصر جدید؛ ماجرای خودکشی پسر ۱۲ساله

سه شنبه هفته گذشته ۱۸ تیرماه جسد حلق آویز شده نوجوان ۱۲ ساله بابلی در حیاط منزلشان در بابل کشف و از سوی پزشکی قانونی خبر تأیید شد. جارستان : حسین سعادت فر، مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران اظهار کرد: نوجوان فوت شده به پزشکی قانونی انتقال داده شد. وی گفت: با توجه به