توماج صالحی با قرا وثیقه آزاد شد

توماج صالحی با قرا وثیقه آزاد شد

پایگاه خبری جارستان /توماج صالحی با قرار وثیقه آزاد شد وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در جریان حوادث سال گذشته، از پذیرش درخواست فرجام خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور و متعاقبا آزادی این خواننده با قرار وثیقه خبر داد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو