الگوی جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان

الگوی جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان

جارستان:آنتونیو گوترش: از آن جایی که جهان به گونه ای نابرابر درگیر آثار کرونا است، همه گیری موازی و همسان هولناکی نیمی از جعیت جهان را تهدید می‌نماید. در ماه های نخستین همه گیری کووید، سازمان ملل متحد پیش بینی نمود قرنطینه و منع رفت و آمد به ۱۵ میلیون خشونت مبتنی بر جنسیت بیشتر