آمادگی رفع مشکل اشتغال بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از فارغ‌التحصیلان بیکار

آمادگی رفع مشکل اشتغال بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از فارغ‌التحصیلان بیکار

دکتر خسرو نصیرى‌زاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران اعلام کرده که آمادگى کامل دارد تا با کمک دولت محترم و با تشکیل سازمان دانش‌آموختگان دانشگاهى زیر نظر نهاد ریاست جمهورى و صدور شناسنامه بیکارى در طى ١٨ ماه به صورت کامل مشکل اشتغال بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از فارغ‌التحصیلان بیکار کشور را