خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان و تند باد به شبکه های توزیع برق استان گیلان

خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان و تند باد به شبکه های توزیع برق استان گیلان

جارستان:محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از بروز خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به شبکه های توزیع برق گیلان در پی وزش تند بادباد شدید در ۷۲ ساعت گذشته خبرداد. وی افزود: تغییر شرایط جوی و وزش باد گرم بسیار شدید که از ظهر پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ با سرعت کم سابقه ۵۴