خزانه های برنج شالیزارهای آستارا زیر آب رفت

خزانه های برنج شالیزارهای آستارا زیر آب رفت

خزانه های برنج در شالیزارهای آستارا که برای آماده سازی بذرها جهت نشاء ایجاد شده است، به علت بارندگی ها زیر آب رفت. جارستان: افزایش سطح آب شالیزارها و آبگرفتگی خزانه ها بیشتر در محدوده اراضی کشاورزی روستای دربند و حاشیه تالاب استیل آستارا مشهود است.خزانه یا تمبیجار، محلی شبیه گلخانه و پوشیده از نایلون