خرید ۳۲هزار سکه و ۶هزار خودرو توسط یک زن!

خرید ۳۲هزار سکه و ۶هزار خودرو توسط یک زن!

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد یک باند با تفکر غرب‌گرایی نفوذ کرده‌اند و مردم را ناامید می‌کنند، گفت: یک خانم از کجا می‌تواند ۳۲ هزار سکه و بیش از ۶ هزار خودرو خریداری کند.