پیش بینی خرید ۲هزار تن گندم از گندمکاران گیلانی

پیش بینی خرید ۲هزار تن گندم از گندمکاران گیلانی

مدیر تعاون روستایی گیلان گفت: خرید تضمینی گندم از گندم کاران گیلانی به ازای هر کیلوگرم هزار و ۷۰۰تومان از امروز آغاز شد. جارستان :رامین گیلانشاهی گفت: مرحله اول خرید تضمینی گندم از گندم کاران گیلانی از امروز در تعاون روستایی رستم آباد رودبار آغاز شد.  وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در گیلان در