بیش از ۴۷هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال خریداری شد

بیش از ۴۷هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال خریداری شد

رییس سازمان چای کشور گفت: تاکنون بیش از ۴۷هزارتن برگ سبز چای بصورت نرخ تضمینی از چایکاران استانهای گیلان و مازندران خریداری شده است. جارستان :حبیب جهانساز اظهار داشت:این میزان برگ سبز از آغاز فصل برداشت برگ از پنجم تا پایان اردیبهشت ماه بصورت تضمینی از چایکاران استانهای گیلان و مازندران خریداری شده که ارزش