۳۰ درصد بار ترافیکی پست در کشور، خریدهای اینترنتی است

۳۰ درصد بار ترافیکی پست در کشور، خریدهای اینترنتی است

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با تاکید بر اینکه شیوه های کار در پست باید تغییر کند، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد بار ترافیکی ما در کشور خریدهای اینترنتی است. رمضانعلی سبحانی فر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری پست گیلان در رشت با اشاره به