بحران مالکیتی داماش، انگار قصد پایان ندارد!

بحران مالکیتی داماش، انگار قصد پایان ندارد!

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /برگشت خوردن چک متقاضی مالکیت داماش گیلان خبر از روزهای بحرانی در این تیم محبوب شهر باران می دهد   برگشت خوردن چک متقاضی مالکیت داماش گیلان خبر از روزهای بحرانی در تیم محبوب شهر باران می‌دهد.   صبح دیروز (دوشنبه) سررسید دومین فقره از چک متقاضی مالکیت خرید داماش گیلان