قاضی، ادله وزارت کار، سازمان ثبت‌احوال و شرکت ملی نفت‌کش را نپذیرفت/ ابطال گواهی فوت ۹ خدمه سانچی

قاضی، ادله وزارت کار، سازمان ثبت‌احوال و شرکت ملی نفت‌کش را نپذیرفت/ ابطال گواهی فوت ۹ خدمه سانچی

جارستان به نقل از شرق؛ شکوفه حبیب‌زاده: خانواده‌های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفت‌کش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. بر اساس رأی قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال