سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی پنجره ای رو به تحولات جدید

سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی پنجره ای رو به تحولات جدید

جارستان؛بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان برای امکان استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی در سامانه مربوطه به نشانی eservices.tamin.ir ثبت نام نمائید . علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در پنجمین هفته از دوشنبه های دیجیتالی این سازمان با اشاره به رونمایی از نهمین خدمت غیرحضوری شده تحت عنوان ((