در ۴۰ روز نخست اجرای طرح تحول دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت: صدور و پرداخت بیش از ۴۰ درصد کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری

در ۴۰ روز نخست اجرای طرح تحول دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت: صدور و پرداخت بیش از ۴۰ درصد کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری

جارستان: از ابتدای طرح تحول دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی تا ۲۸ آذرماه بیش از ۳۲۰۰ کمک هزینه ازدواج بصورت غیرحضوری در سراسر کشور پرداخت شد . علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر افزود : بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات ، آمار و محاسبات این سازمان ، از تاریخ ۱۹