از عرصه بی حرمت بازیگری کناره گیری می کنم
افسانه بایگان؛

از عرصه بی حرمت بازیگری کناره گیری می کنم

جارستان/افسانه بایگان، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با انتشار متنی در ایسنتاگرام خود از عرصه بازیگری کناره‌گیری کرد.   در بخشی از یادداشت افسانه بایگان آمده است:   بنده هیچ تذکر و توبیخی حتی به اشاره مثل ممنوعیت حضور در سینما و…»دریافت نکردم.   در چنین شرایطی که معتقدم بدون ارتکاب خطایی، دستاورد سالها فعالیت