برخورد یکی از مدیران گیلان با خبرنگار عملی ناشایست بود

برخورد یکی از مدیران گیلان با خبرنگار عملی ناشایست بود

جارستان-ایرنا؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای اطلاع رسانی همراهی مدیران و رسانه‌ها را امری ضروری در خدمت‌رسانی به مردم دانست و گفت: از نظر مدیریت استان برخورد یکی از مدیران شهرستانی گیلان با یک خبرنگار امری ناشایست است. دکتر محمود قاسم نژاد روز دوشنبه با اشاره و به نحوه برخورد یکی از