راهی برای پیشگیری از آسیب های ناشی از خانه تکانی

راهی برای پیشگیری از آسیب های ناشی از خانه تکانی

جارستان به نقل از سلامت نیوز؛ در فرهنگ کهن ایرانی استقبال از بهار همراه با خانه تکانی کردن است اما بسیاری از افراد به دلیل بی‌توجهی به نکات ساده و اصول صحیح ارگونومی در این فرایند افراد دچار آسیب‌هایی می‌شوند که در برخی موارد برگشت ناپذیر هستند. مهندس مصطفی خدابخشی کارشناس ارگونومی معاونت بهداشتی در