علت خاموشی‌های امروز چه بود؟

علت خاموشی‌های امروز چه بود؟

جارستان:مدیر عامل شرکت توانیر گفت: امروز تعدادی از نیروگاه های برق‌آبی از مدار خارج شدند و این مساله موجب کاهش تولید و اعمال خاموشی هایی در کشور شد. به گزارش ایسنا، محمدحسن متولی زاده امروز در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان این که با توجه به موج گرمایی که در کشور شروع شده مصرف برق به