🔺ارگان مطبوعاتی سپاه:  محمدخاتمی هنوز پرنفوذترین چهره سیاسی اصلاح طلبان است

🔺ارگان مطبوعاتی سپاه: محمدخاتمی هنوز پرنفوذترین چهره سیاسی اصلاح طلبان است

اعتماد نوشت: 🔹هفته‌نامه «صبح صادق» ارگان مطبوعاتی سپاه، یکی از مطالب خود را به سخنان اخیر سید محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق جمهوری اسلامی اختصاص داده؛ مطلبی که در مقایسه با مطالب دیگر این نشریه درباره خاتمی تمجید حساب می‌شود؛ با تیتر «خوب اما ناکافی».   🔹«صبح صادق» در ادامه به جایگاه محمد خاتمی در فضای