دستور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان به خسارات وارده به زیستگاه حیات وحش

دستور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان به خسارات وارده به زیستگاه حیات وحش

جارستان-برنا؛در پی قطع درختان در والیسرا شفت در فصل بهار و احتمال تخریب زیستگاه های حیات وحش و آسیب رسانی به انواع گونه های جانوری موجود در منطقه، ساسان کفایی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان ، با توجه به زمان نامناسب چوب بری درختان دست کاشت که مصادف با فصل زایش و زادآوری طبیعت