✅حکمرانی ایدئولوژیک یا حکمرانی عرفی!

✅حکمرانی ایدئولوژیک یا حکمرانی عرفی!

✍️محمدجواد مظفر ۴۴ سال است که جمهوری اسلامی بین رویکرد و عملکرد ایدئولوژیک و عرفیات دست و پا می‌زند. نمونه‌ها بسیار و داستان‌های آن شنیدنی و عبرت‌آموز است. در گفتگوهایی که در دهمین سالگرد پیروزی انقلاب (بهمن ۱۳۶۷) با سران کشور داشتم از میان ده پرسشی که مشترکاً از آنان پرسیده‌ام، این پرسش کلیدی جای