کلاغ‌ها مفهوم صفر را درک می‌کنند

کلاغ‌ها مفهوم صفر را درک می‌کنند

جارستان:مغز کلاغ‌ها ممکن است از نوع مغز پرندگان باشد؛ اما براساس پژوهشی جدید این پرندگان می‌توانند مفهوم انتزاعی صفر را درک کنند. به گزارش زومیت لایوساینس قبلا گزارش کرده بود که مفهوم صفر به شکلی که در سیستم اعداد استفاده می‌شود، تقریبا در قرن پنجم میلادی یا شاید هم چندین قرن پیش‌تر ایجاد شد. برای