جلسه تکریم و معارفه ریاست محترم حوزه قضایی بخش کوچصفهان همزمان با هفته قوه قضاییه

جلسه تکریم و معارفه ریاست محترم حوزه قضایی بخش کوچصفهان همزمان با هفته قوه قضاییه

جلسه تکریم و معارفه ریاست محترم حوزه قضایی بخش کوچصفهان همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور جناب آقای الهیان قائم مقام محترم ریاست کل دادگستری استان گیلان,مهندس یوسفی بخشدار کوچصفهان و حاج آقا ثبوتی امام جمعه کوچصفهان برگزار شد.