زنده به گور شدن یک مرد در ریزش پل تالش

زنده به گور شدن یک مرد در ریزش پل تالش

جارستان به نقل از رکنا؛ ریزش پل در حال ساخت شهر اسالم تالش جان یک نفر را گرفت. بخشدار اسالم گفت: ساعتی پیش بر اثر ریزش بخشی از فونداسیون پایه پل بر سر کارگران، یک کارگر جان باخت و یک کارگر راهی بیمارستان شد. لیلا یاری با بیان اینکه بر اثر بارندگی ها، پایه پل