ملخ های مراکشی آسیبی به کشاورزی گیلان نزدند

ملخ های مراکشی آسیبی به کشاورزی گیلان نزدند

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: مبارزه و پایش کانون های ملخ مراکشی در گیلان همچنان در حال انجام است. علی درجانی در گفت و گو با ایسنا- منطقه گیلان، با بیان اینکه بخش کشاورزی گیلان از ظرفیت های مهم کشور برای تولید انواع محصولات کشاورزی محسوب می شود، گفت: گیلان استان اول در تولید