♦تناقض در اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی؛ معاون امنیتی استانداری اصفهان حمله ریزپرنده به مجتمع وزارت دفاع را تکذیب کرد

♦تناقض در اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی؛ معاون امنیتی استانداری اصفهان حمله ریزپرنده به مجتمع وزارت دفاع را تکذیب کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر اتفاق امنیتی در اصفهان، اعلام کرد: شب گذشته(پانزدهم فروردین ماه) هیچ‌گونه رخداد امنیتی در اصفهان اتفاق نیافتاده است. محمدرضا جان‌نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی