وزیر امنیت داخلی انگلیس ترامپ را مقصر حمله به کنگره دانست

وزیر امنیت داخلی انگلیس ترامپ را مقصر حمله به کنگره دانست

جارستان به نقل از ایسنا؛ وزیر امنیت داخلی انگلیس امروز (پنجشنبه) رئیس جمهوری در حال کناره‌گیری آمریکا را عامل بروز خشونت در واشنگتن دی.سی و حمله حامیان او به کنگره در زمان تایید آرای الکترال دانست. گرچه حمله حامیان دونالد ترامپ به کنگره آمریکا برای ساعاتی کار قانونگذاران را مختل کرد اما کنگره در نهایت