حمله با قمه به کنسرت «گرشا رضایی» در سیرجان
مضروب شدن دونفر با چاقو؛

حمله با قمه به کنسرت «گرشا رضایی» در سیرجان

جارستان /ساعاتی پیش هشت فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت «گرشا رضایی» در آن در حال برگزاری بود، حمله کردند و علاوه بر ایجاد فضای رعب و وحشت و خرد کردن شیشه های سالن، قصد ورود به سالن کنسرت را داشتند که با مقاومت عوامل حراست، نتوانستند به