عامل تهییج امثال قبادلو شدید!
حمله روزنامه فرهیختگان به علی کریمی؛

عامل تهییج امثال قبادلو شدید!

روزنامه فرهیختگان در مطلبی به ماجرای اعدام محمد قبادلو پرداخت و علی کریمی را یکی از مسببان این اتفاق معرفی کرد