حملات تند اصولگرایان به اظهارات روحانی درباره همه‌پرسی: برای تسلیم شدن مقابل آمریکا نیازی به همه‌پرسی نیست؛ نیم متر پارچه سفید را بالا بگیرید!

حملات تند اصولگرایان به اظهارات روحانی درباره همه‌پرسی: برای تسلیم شدن مقابل آمریکا نیازی به همه‌پرسی نیست؛ نیم متر پارچه سفید را بالا بگیرید!

العربی الجدید نوشت: از زمان انتخاب روحانی بعنوان رئیس جمهور ایران در سال ۲۰۱۳، وی در مناسبتهای مختلف، دعوت به ضرورت اجرای دو ماده ۶ و ۵۹ از قانون اساسی ایران کرده و انها را راه حل مشکلات و اختلافات در سیاستهای داخلی و خارجی این کشور و تضمین بقای جمهوری اسلامی، می داند. جارستان_