حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی :با هماهنگی دکتر سالاری با وزیر کشور،استانداران کشور برای وصول مطالبات تامین اجتماعی به میدان خواهند آمد/ وجود ۷۵۰ میلیارد تومان بدهی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی / شهرداری ها یکی از این گروهها است

حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی :با هماهنگی دکتر سالاری با وزیر کشور،استانداران کشور برای وصول مطالبات تامین اجتماعی به میدان خواهند آمد/ وجود ۷۵۰ میلیارد تومان بدهی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی / شهرداری ها یکی از این گروهها است

مدیرکل و معاونین تامین اجتماعی گیلان با رئیس و اعضای شورای شهر رشت دیدار و پیرامون موضوعات مختلف کاری گفتگو نمودند . به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، جمیل حق پرست مدیرکل ،  ایرج کوچکی نژاد معاون بیمه ای و محمد موافق معاون اداری مالی تامین اجتماعی