واریزی‌  نمایندگان مجلس بیشتر از ۱۰۰ میلیون است
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس؛

واریزی‌ نمایندگان مجلس بیشتر از ۱۰۰ میلیون است

جارستان/موسی غضنفرآبادی در مصاحبه با روزنامه هم میهن در باره دریافتی ماهانه نمایندگان اظهار نظر کرد.   اظهارات غضنفرآبادی را می‌خوانید:   فیش حقوقی ۱۰۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود بابت حقوق کارکنان دفتر نمایندگان به حساب شان واریز شده از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پذیرفته شده است؟   بله، درست است.