ابتکار: تسریع بررسی لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند ضروری است

ابتکار: تسریع بررسی لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند ضروری است

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه قتل فرزند به دست پدر محدود به دختران نیست بلکه پسران هم قربانی این قتل بوده‌اند، گفت: تسریع بررسی لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که در چارچوب شرع مقدس اسلام تنظیم شده، ضرورت دارد. معصومه