انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران ناعادلانه و با انگیزه سیاسی است واکنش تند ایران به گزارش «جاوید رحمان»

انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران ناعادلانه و با انگیزه سیاسی است واکنش تند ایران به گزارش «جاوید رحمان»

جارستان:در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران آمده است: “این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشور‌هایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”. نماینده ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گزارش اخیر