نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال اعلام کرد: افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال اعلام کرد: افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰

جارستان به نقل از مهر؛حسن محمدیاری صبح جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش عمده بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی بودجه است و تحقق آن به شرایط بستگی دارد، گفت: سه هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بودجه مربوط به مالیات و عمده آن مربوط به منابع نفتی است و مبلغ درآمدهای اختصاصی در بودجه نیز