جزئیات حقوق ۱۴۰۰/ حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد

جزئیات حقوق ۱۴۰۰/ حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد

جارستان به نقل از ایسنا؛با پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشسته ها حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. آنچه از مدتی قبل در رابطه با تغییرات حقوق کارکنان در سال آینده مطرح بود و در نهایت در