بوم گردی توام با حفاظت از محیط زیست خط قرمز ماست / ورود ۱۵ میلیون نفر به گیلان از طریق آزادراه و راه آهن

بوم گردی توام با حفاظت از محیط زیست خط قرمز ماست / ورود ۱۵ میلیون نفر به گیلان از طریق آزادراه و راه آهن

استاندار گیلان، طرح های بوم گردی توام با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را خط قرمز دانست و عنوان کرد: می شود از طبیعت زیبا و موقعیت جغرافیایی بی نظیر گیلان برای امرار معاش مردم و اشتغالزایی استفاده کنیم و در عین حال حفاظت از محیط زیست اتفاق بیفتد.