مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: تخصیص اعتبار یک میلیاردی جهت تقویت مراتع گیلان

مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: تخصیص اعتبار یک میلیاردی جهت تقویت مراتع گیلان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به اجرای عملیات های بذرپاشی، کپه کاری، حفاظت و قرق و کودپاشی در مراتع، اضافه کرد: در سال جاری با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی بالغ بر یک میلیارد تومان جهت تقویت مراتع استان هزینه می شود.