حضور سه ورزشکار گیلانی در مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا

حضور سه ورزشکار گیلانی در مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا

سه قایقران گیلانی به همراه تیم های ملی روئینگ بانوان و آقایان ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا شدند. جارستان_ مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان اظهار داشت: از سوی فدراسیون قایقرانی، ۱۲ پاروزن به مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا اعزام شدند که یک قایقران گیلانی در بخش آقایان و دو قایقران این

حضور سه ورزشکار گیلانی در مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا

حضور سه ورزشکار گیلانی در مسابقات قایقرانی روئینگ قهرمانی آسیا

سه قایقران گیلانی به همراه تیم های ملی روئینگ بانوان و آقایان ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا شدند. جارستان_ مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان:  از سوی فدراسیون قایقرانی، ۱۲ پاروزن به مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا اعزام شدند که یک قایقران گیلانی در بخش آقایان و دو قایقران این استان نیز در بخش بانوان حضور