فرار به جلوی تهیه کننده و حس بویایی مدیر مسوول

فرار به جلوی تهیه کننده و حس بویایی مدیر مسوول

جارستان-  در وانفسایی که برگزاری کنسرت در بسیاری از شهرهای کشور دچار گره های کوری که در این مجال فرصت بحثش نیست شده اند ، گیلان به عنوان یکی از کم مساله ترین استانها در این زمینه پیشتاز برگزاری کنسرت است. غیر از حل نشدن مساله شهرستان بندر انزلی در مبحث برگزاری کنسرت ، که