ای کاش ۱۰ سال پیش به رشت می آمدم / بدون شک با لباس سپیدرود رشت از دنیای فوتبال خداحافظی می کنم

ای کاش ۱۰ سال پیش به رشت می آمدم / بدون شک با لباس سپیدرود رشت از دنیای فوتبال خداحافظی می کنم

این روزها آرزو می کنم ای کاش ۱۰ سال پیش به رشت می آمدم. تماشاگران ما جوری به تشویق تیم می پردازند که من احساس می کنم ۱۵ ساله ام، من در کنار این هواداران دوباره احیا شدم و امیدوارم بتوانم برای این تیم مثمرثمر باشم. هواداران ما آنقدر پرشور و اشتیاق هستند که می توانم بگویم بدون شک با لباس سپیدرود رشت از دنیای فوتبال خداحافظی می کنم.