بندرآستارا ، چهارمین میعادگاه مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با جامعه هدف برای استقرار میز خدمت جهادی

بندرآستارا ، چهارمین میعادگاه مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با جامعه هدف برای استقرار میز خدمت جهادی

جارستان:علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام این خبر افزود : مخاطبین این سازمان با مشتریان و مراجعین تمامی دستگاهها و ادارات دارای یک وجه تمایز بارز می باشند و آن اینست که بیمه شدگان ، بازنشستگان و کارفرمایان در واقع شرکای اجتماعی ما و صاحبان واقعی این سازمان هستند و از