دقیقی سرپرست بیمه ملت  شمال کشور: بیمه ملت توانسته است با کسب توانگری مالی سطح یک بیمه مرکزی در بین شرکتهای بیمه ای کشور، در صدر تمامی شرکتها قرار گرفته و از این جایگاه توانسته قرارداد های بزرگی را با مراکز بزرگ نظیر صندوق بازنشستگان کشور و صندوق بازنشستگان فولاد کشور و سایر مجموعه های کشوری و استانی منعقد نماید

دقیقی سرپرست بیمه ملت شمال کشور: بیمه ملت توانسته است با کسب توانگری مالی سطح یک بیمه مرکزی در بین شرکتهای بیمه ای کشور، در صدر تمامی شرکتها قرار گرفته و از این جایگاه توانسته قرارداد های بزرگی را با مراکز بزرگ نظیر صندوق بازنشستگان کشور و صندوق بازنشستگان فولاد کشور و سایر مجموعه های کشوری و استانی منعقد نماید

به مناسبت سالروز تاسیس شرکت بیمه ملت، حسین دقیقی خداشهری سرپرست بیمه ملت شمال کشور در گفتگو با جارستان مطرح کرد؛بیمه ملت توانسته است با کسب توانگری مالی سطح یک بیمه مرکزی در بین شرکتهای بیمه ای کشور، در صدر تمامی شرکتها قرار گرفته و در این جایگاه توانسته قرارداد های بزرگی را با مراکز