اعلام آمادگی دولت برای کاهش تعرفه های درمانی

اعلام آمادگی دولت برای کاهش تعرفه های درمانی

سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت با ابراز امیدواری نسبت به واقعی شدن تعرفه‌های درمانی و با بیان اینکه ما هم به تعرفه‌های ۹۶ نقد داشتیم، گفت: امیدواریم تعرفه‌ها در سال ۹۷ بازنگری شود، البته مصوبه مربوط به تعرفه‌های امسال وحی منزل نیست و همانطور که مجلس می‌تواند در مصوبه‌های خود تجدید نظر کند، دولت هم می‌تواند مصوبه‌های هیات وزیران را تغییر دهد.