صلاحیت حسن کربلایی تایید نشد!

صلاحیت حسن کربلایی تایید نشد!

حسن کربلایی که پیش از این تایید صلاحیتش به دلیل حکم دادگاه ابهام زیادی ایجاد کرده بود توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده است.