♦ «حسن غفوری‌فرد» درگذشت

♦ «حسن غفوری‌فرد» درگذشت

جارستان/◀️ حسن غفوری‌فرد» استاد دانشگاه و رئیس سابق هیات بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق سازمان تربیت بدنی پس از تحمل بیش از یک سال بیماری، درگذشت.