ماجرای ماسک متفاوتی که روحانی امروز زده بود+ تصاویر

ماجرای ماسک متفاوتی که روحانی امروز زده بود+ تصاویر

جارستان به نقل از اعتماد آنلاین؛ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز ۲۲ مهر برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه ماسک متفاوتی نسبت به جلسات گذشته به صورت زده بود. امروز تصویر حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ماسک جدیدی منتشر شد که تعجب بسیاری از کاربران را برانگیخت. ماسک مورد